სხვადასხვა ჰიდრავლიკოილი

Image RAVENOL Hydraulikoel TS 10 (HLP)
RAVENOL Hydraulikoel TS 10 (HLP) არის ოპტიმალურად შენადნობი მინერალური ჰიდრავლიკური ზეთი მაღალი დონის შესრულებით და გამოყენების ფართო სპექტრით მთელ ინდუსტრიაში. RAVENOL Hydraulikoel TS 10 (HLP) უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას ექსტრემალური დატვირთვის პირობებშიც კი ეფექტური დანამატების გამო. RAVENOL Hydraulikoel TS 10 (HLP) ახასიათებს განსაკუთრებით კარგი სიბლანტე-ტემპერატურის ქცევა, დაბერებ
Image RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP)
RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP) არის ოპტიმალურად შენადნობი მინერალური ჰიდრავლიკური ზეთი მაღალი დონის შესრულებით და გამოყენების ფართო სპექტრით მთელ ინდუსტრიაში. RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP) უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას ექსტრემალური დატვირთვის პირობებშიც კი ეფექტური დანამატების გამო. RAVENOL Hydraulikoel TS 68 (HLP) ახასიათებს განსაკუთრებით კარგი სიბლანტე-ტემპერატურის ქცევა, დაბერებ
Image RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP)
RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) არის ოპტიმალურად შენადნობი მინერალური ჰიდრავლიკური ზეთი მაღალი დონის შესრულებით და გამოყენების ფართო სპექტრით მთელ ინდუსტრიაში. RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას ექსტრემალური დატვირთვის პირობებშიც კი ეფექტური დანამატების გამო. RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) ახასიათებს განსაკუთრებით კარგი სიბლანტე-ტემპერატურის ქცევა, დაბერებ
Image RAVENOL Hydraulikoel TS 15 (HLP)
RAVENOL Hydraulikoel TS 15 (HLP) არის ოპტიმალურად შენადნობი მინერალური ჰიდრავლიკური ზეთი მაღალი დონის შესრულებით და გამოყენების ფართო სპექტრით მთელ ინდუსტრიაში. RAVENOL Hydraulikoel TS 15 (HLP) უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას ექსტრემალური დატვირთვის პირობებშიც კი ეფექტური დანამატების გამო. RAVENOL Hydraulikoel TS 15 (HLP) ახასიათებს განსაკუთრებით კარგი სიბლანტე-ტემპერატურის ქცევა, დაბერებ
Image RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP)
RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP) არის ოპტიმალურად შენადნობი მინერალური ჰიდრავლიკური ზეთი მაღალი დონის შესრულებით და გამოყენების ფართო სპექტრით მთელ ინდუსტრიაში. RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP) უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას ექსტრემალური დატვირთვის პირობებშიც კი ეფექტური დანამატების გამო. RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP) ახასიათებს განსაკუთრებით კარგი სიბლანტე-ტემპერატურის ქცევა, დაბერებ
Image RAVENOL Hydraulikoel TS 22 (HLP)
RAVENOL Hydraulikoel TS 22 (HLP) არის ოპტიმალურად შენადნობი მინერალური ჰიდრავლიკური ზეთი მაღალი დონის შესრულებით და გამოყენების ფართო სპექტრით მთელ ინდუსტრიაში. RAVENOL Hydraulikoel TS 22 (HLP) უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას ექსტრემალური დატვირთვის პირობებშიც კი ეფექტური დანამატების გამო. RAVENOL Hydraulikoel TS 22 (HLP) ახასიათებს განსაკუთრებით კარგი სიბლანტე-ტემპერატურის ქცევა, დაბერებ
Image RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 (HVLP)
RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 (HVLP) არის მაღალი ხარისხის მრავალფუნქციური ჰიდრავლიკური ზეთის ტიპი HVLP, რომელიც შექმნილია სპეციალურად შერჩეული გამხსნელის რაფინირებული ბაზის ზეთების საფუძველზე. იგი განსაკუთრებით ხასიათდება მაღალი სტაბილური სიბლანტის ინდექსით და საიმედო კოროზიისგან დაცვით. ეფექტური დანამატები უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას უკიდურესი დატვირთვის დროსაც კი. მასალების დალუქვის ქც
Image RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP)
RAVENOL Hydraulikoel TSX 46 (HVLP) არის მაღალი ხარისხის მრავალფუნქციური ჰიდრავლიკური ზეთის ტიპი HVLP, რომელიც შექმნილია სპეციალურად შერჩეული გამხსნელის რაფინირებული ბაზის ზეთების საფუძველზე. იგი განსაკუთრებით ხასიათდება მაღალი სტაბილური სიბლანტის ინდექსით და საიმედო კოროზიისგან დაცვით. ეფექტური დანამატები უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას უკიდურესი დატვირთვის დროსაც კი. მასალების დალუქვის ქც
Image RAVENOL Hydraulikoel TS 100 (HLP)
RAVENOL Hydraulikoel TS 100 (HLP) არის ოპტიმალურად შენადნობი მინერალური ჰიდრავლიკური ზეთი მაღალი დონის შესრულებით და გამოყენების ფართო სპექტრით მთელ ინდუსტრიაში. RAVENOL Hydraulikoel TS 100 (HLP) უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას ექსტრემალური დატვირთვის პირობებშიც კი ეფექტური დანამატების გამო. RAVENOL Hydraulikoel TS 100 (HLP) ახასიათებს განსაკუთრებით კარგი სიბლანტე-ტემპერატურის ქცევა, დაბე
Image RAVENOL Hydraulikoel TSX 15 (HVLP)
RAVENOL Hydraulikoel TSX 15 (HVLP) არის მაღალი ხარისხის მრავალფუნქციური ჰიდრავლიკური ზეთის ტიპი HVLP, რომელიც შექმნილია სპეციალურად შერჩეული გამხსნელის რაფინირებული ბაზის ზეთების საფუძველზე. იგი განსაკუთრებით ხასიათდება მაღალი სტაბილური სიბლანტის ინდექსით და საიმედო კოროზიისგან დაცვით. ეფექტური დანამატები უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას უკიდურესი დატვირთვის დროსაც კი. მასალების დალუქვის ქც
Image RAVENOL Hydraulikoel TSX 22 (HVLP)
RAVENOL Hydraulikoel TSX 22 (HVLP) არის მაღალი ხარისხის მრავალფუნქციური ჰიდრავლიკური ზეთის ტიპი HVLP, რომელიც შექმნილია სპეციალურად შერჩეული გამხსნელის რაფინირებული ბაზის ზეთების საფუძველზე. იგი განსაკუთრებით ხასიათდება მაღალი სტაბილური სიბლანტის ინდექსით და საიმედო კოროზიისგან დაცვით. ეფექტური დანამატები უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას უკიდურესი დატვირთვის დროსაც კი. მასალების დალუქვის ქც
Image RAVENOL Hydraulikoel TSX 68 (HVLP)
RAVENOL Hydraulikoel TSX 68 (HVLP) არის მაღალი ხარისხის მრავალფუნქციური ჰიდრავლიკური ზეთის ტიპი HVLP, რომელიც შექმნილია სპეციალურად შერჩეული გამხსნელის რაფინირებული ბაზის ზეთების საფუძველზე. იგი განსაკუთრებით ხასიათდება მაღალი სტაბილური სიბლანტის ინდექსით და საიმედო კოროზიისგან დაცვით. ეფექტური დანამატები უზრუნველყოფს შესანიშნავი აცვიათ დაცვას უკიდურესი დატვირთვის დროსაც კი. მასალების დალუქვის ქც
ეს საიტი იყენებს მხოლოდ საჭირო cookies, რომლებიც აუცილებელია სწორი ოპერაცია პროგრამა.